Információk nyugdíj előtt állók számára.

Megszűnik a korhatár előtti nyugdíj

2012. január 1-étől azok a munkavállalók, akik a nyugdíjkorhatárt megelőzően vonulnak nyugállományba, a korhatár eléréséig nem nyugdíjat, hanem korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot kapnak.

A korhatár előtti nyugdíjak szabályozásának átalakítása a szerzett jogok elismerésére figyelemmel történt. A már ellátásban részesülők a továbbiakban korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban fognak részesülni. A civilek korhatár előtti ellátásának összege azonos a korábban részükre folyósított korai nyugdíj összegével, sőt januártól a nyugdíjemeléssel növelt összeg jár részükre. A korhatár előtti ellátás mellett lehet munkát vállalni, a korábban ismert korlátokra figyelemmel.

Akik 2011. év végéig már jogot szereztek valamely korhatár előtti nyugellátásra, de azt nem vették igénybe, e jogukat a későbbiekben érvényesíthetik. Új jogosultak lehetnek az 1953-ban született nők, ha az egyéb feltételeket is teljesítik. Az 1952-ben született férfiak akkor igényelhetnek korhatár előtti ellátást, ha az aktív pálya lezárására 2011-ben előkészületet tettek, pl. a munkáltatójuk korai nyugdíjazás címén felmondott, vagy erre vonatkozóan megállapodtak.

A szolgálati nyugdíjak szolgálati járandósággá alakulnak, amelynek összegét a személyi jövedelemadóval azonos mértékben csökkenteni, a nyugdíjemelés mértékével növelni kell. A csökkentett összeg sem lehet alacsonyabb a 2011. évi minimálbér összegének másfélszeresénél. A szolgálati járandóságot nem kell csökkenteni, ha a szolgálati nyugdíjat a szolgálati kötelmekkel összefüggésben elszenvedett egészségügyi alkalmatlanságra tekintettel állapították meg, ha a járandóság összege a 2011-es minimálbér másfélszeresénél alacsonyabb, vagy ha a járandóságban részesülő önkéntes tartalékos szerződést kötött. A csökkentés összegével szemben a családi adókedvezmény érvényesíthető.

A korhatár előtti ellátásban részesülők a továbbiakban nem minősülnek nyugdíjasnak, s ezzel a nyugdíjas státuszhoz kapcsolódó kedvezmények, pl. a vállalkozók esetében a járulékkedvezmény nem illeti meg őket.

A nyugdíjrendszer finanszírozása átláthatóbbá vált, mert szétválasztotta a nyugdíjkasszából fizetendő nyugdíjakat és a korhatár alatti ellátásokat.
A korhatár előtti nyugdíjak bonyolult rendszere sok esetben a nyugdíjkorhatárnál lényegesen fiatalabb életkorban tette lehetővé a nyugdíjba vonulást. Ennek hatására a nyugdíjkorhatár emelése ellenére alig emelkedett a tényleges nyugdíjba vonulási átlagéletkor. Az új szabályozás azt az általános elvet érvényesíti, hogy nyugdíjat csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani, s ez összhangban van az Alaptörvénnyel. Az Alaptörvény egyetlen eltérést enged a fő szabálytól, a nők esetében lehetséges kedvezőbb szabályozás. Ez a nők 40 év jogosultsági idő alapján igénybe vehető nyugellátása, amely a továbbiakban is nyugdíjként igénybe vehető, és amellyel kapcsolatban az alábbiakban olvashatnak több információt:

A nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége

A nők kedvezményes nyugdíjazásával foglalkozó új szabályok szerint az a nő, aki kereső tevékenységgel és a gyermekneveléssel összesen legalább 40 év jogosultsági időt szerzett, az életkorától függetlenül nyugdíjba vonulhat. E konstrukció egyedülálló kedvezményt jelent, mert korhatárra tekintet nélkül, pusztán a jogosultsági idő feltétel teljesítésével lehet nyugdíjjogot szerezni. E kedvezményt hosszú munkajövedelem utáni járulékfizetéssel kell megalapozni, ezért minimum 32 év kereső tevékenységgel szerzett jogosultsági időt kell igazolni.

A szabályozás más szolgálati időt, mint pl. a tanulmányi időt, a munkanélküli ellátást, az ápolási díjat és a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot (amelyek egyébként az általános szabályok szerint szolgálati időnek minősülnek) a kedvezményre való jogosultság szempontjából nem veszi figyelembe. Gyermekellátások folyósítási idejeként legfeljebb 8 év vehető figyelembe a kedvezményre jogosultság megállapításakor (ennél több csak 5 gyerek fölött). Ugyanakkor a nyugdíj összegének kiszámítása változatlanul a nyugdíjszerző szolgálati idők figyelembevételével történik.

A 40 éves jogosultsági idő alapján igénybe vehető nyugdíj korhatár előtti nyugdíjazásnak számít, ezért a nyugdíj melletti munkavégzésre vonatkozó szabályok azonosak az előrehozott öregségi nyugdíj melletti munkavégzésre vonatkozókkal (a minimálbér tizennyolcszorosa felett a nyugdíj szüneteltetése).